Zgadzam się na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji marketingowych, w tym V Edycja Raportu "Mobile Is Spicy", dotyczących usług SpicyMobile.

Wiem, że administratorem moich danych osobowych jest Spicy Mobile Karczewski Zawadzki spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie. W sprawach związanych z przetwarzaniem moich mogę kontaktować się ze SpicyMobile na adres powyżej wskazny lub wyznaczonym u Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: kontakt@spicymobile.pl. Moje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą na przesyłanie informacji marketingowych wyrażoną zgodą. SpicyMobile będzie także przetwarzał dane w związku z dochodzeniem roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podwykonwacy SpicyMobile. Adres email będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody, wyhrażenia sprzeciwu lub ustania celu. Posiadam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mi prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).