Spicy Mobile prezentuje słownik marketingu mobilnego

Spicy Mobile, agencja komunikacji i twórca badania korzystania z urządzeń mobilnych, przygotowała słownik systematyzujący najważniejsze pojęcia mobile marketingu. To pierwsza tego typu publikacja na rynku.

Słownik zawiera ponad 100 haseł, w tym terminologię dotyczącą prowadzenia działań reklamowych w kanale mobile, definicje popularnych wskaźników oraz modeli rozliczeniowych, a także kluczowe zagadnienia związane z pomiarem popularności aplikacji mobilnych i korzystania z urządzeń przenośnych. Ze względu na przekrojowy charakter publikacji i jej szeroki odbiór, w słowniku ujęto zarówno hasła podstawowe, jak i te bardziej specjalistyczne.

„Przygotowując słownik, pragnęliśmy przybliżyć funkcjonujące w branży terminy szerszemu gronu czytelników oraz dokonać pewnej systematyzacji najważniejszych pojęć i trendów” – wyjaśnia Artur Zawadzki, Członek Zarządu Spicy Mobile. – „Z uwagi na naszą specjalizację sporo miejsca poświęciliśmy na kwestie związane z badaniami rynku mobilnego oraz prowadzeniem działań reklamowych w kanale mobile”.

Wśród zagadnień metodologicznych ujęto m.in. definicję zasięgu wraz z przedstawieniem metod jego mierzenia, a także wskaźniki odnoszące się do pomiaru czasu korzystania z aplikacji.

„Terminologia związana z badaniami rynku mobilnego jest trudna” – przyznaje Artur Zawadzki. – „Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie merytorycznym wsparciem w tym zakresie dla osób zainteresowanych monetyzacją przestrzeni reklamowej w kanale mobile oraz wyznaczy ramy do prawidłowej interpretacji wyników badań popularności aplikacji mobilnych dostarczanych przez różne podmioty”.