Spicy Mobile o MarTech i korzystaniu z usług cyfrowych przez Polaków

Agencja marketingu mobilnego Spicy Mobile opublikowała właśnie raport „MarTech”. To już 6. edycja tej niezwykle popularnej i najbardziej obszernej publikacji dotyczącej rynku mobilnego w Polsce, w której czytelnicy znajdą między innymi wyniki badania na temat cyfryzacji polskiego społeczeństwa i stosunku Polaków do nowych technologii.

W tegorocznym raporcie, który ukazał się pod honorowym patronatem IAB Polska, zaprezentowano wybrane rozwiązania marketingu technologicznego, które mają zastosowanie w środowisku „mobile” i są kluczowe dla obecności marek w tym kanale. Swoją wiedzą i  doświadczeniem podzielili się eksperci reprezentujący dużych wydawców, znane marki konsumenckie, domy mediowe, aplikacje mobilne oraz dostawców technologii marketingowych. Cennym uzupełnieniem dla prezentowanych case-studies oraz najlepszych praktyk na rynku są wyniki badania Mojej Gazetki dla Spicy Mobile na temat stosunku Polaków do szybko zachodzących zmian technologicznych i skali korzystania z różnych usług cyfrowych. Badanie zrealizowano w połowie 2022 roku. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób.

Pandemia znacząco zwiększyła korzystanie z usług online

Pandemia zdecydowanie przyspieszyła rozwój nowych technologii oraz zmieniła sposób, w jaki Polacy korzystają z wielu usług. Do najbardziej powszechnych usług cyfrowych – jak czytamy w raporcie „MarTech” – należą zakupy online oraz bankowość elektroniczna. Tylko 6% badanych nigdy z nich nie skorzystało.

Aż 41% ankietowanych w badaniu Mojej Gazetki dla Spicy Mobile przyznało, że w wyniku pandemii częściej kupowało online, w tym 54% z grupy wiekowej poniżej 18 lat. Pandemia zwiększyła też korzystanie z takich usług, jak bankowość elektroniczna (36% badanych korzysta częściej), teleporady dotyczące zdrowia (35%) oraz usługi administracyjne (35%).

korzystanie z usług cyfrowych

Wyniki zaprezentowane w raporcie „MarTech” potwierdzają analizy gospodarcze firmy doradczej McKinsey & Company. Według nich w czasie pandemii w Polsce przybyło ok. 3,6 mln nowych użytkowników usług internetowych, zwłaszcza wśród osób powyżej 65 roku życia. Dwukrotnie zwiększyła się też liczba branż, w których Polacy zaczęli korzystać z usług internetowych.

Polacy pozytywnie oceniają swoje kompetencje cyfrowe

Polacy nie tylko chętniej korzystają z różnych usług cyfrowych, ale i pozytywnie oceniają swoje kompetencje cyfrowe. Aż 60% ankietowanych  w badaniu Mojej Gazetki dla Spicy Mobile przyznaje, że korzysta z wielu usług dostępnych przez internet (w tym około 70% badanych, którzy mieszkają w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców), a tylko co piąty twierdzi, że nie nadąża za zmianami technologicznymi (21%).

stosunek do nowych technologii

Ciekawie na tym tle rysuje się stosunek Polaków do korzystania z internetu przez dzieci. Jak czytamy w raporcie „MarTech”, ponad połowa badanych uważa, że najmłodszym należy ograniczać dostęp do internetu (56%), w tym 34% zdecydowanie opowiada się za ograniczonym dostępem.

Polskie społeczeństwo jest natomiast podzielone w takich tematach, jak automatyzacja obsługi klienta i płatność za usługi internetowe w zamian za brak reklam:

  • Ze stwierdzeniem „Wolę, gdy obsługuje mnie człowiek niż maszyna” zgadza się 43% ankietowanych, a niewiele mniej jest temu przeciwnych (41%).
  • Prawie 39% Polaków wolałoby lub zdecydowanie wolałoby zapłacić za internet pod warunkiem, że nie wyświetlałyby się im reklamy. Z kolei 42% ma do tego odwrotny stosunek, po czym można wnosić, że reklamy tym konsumentom nie przeszkadzają.

Jak powinien wyglądać dalszy rozwój technologii?

W badaniu nie zabrakło także pytania o przyszłość. Zdaniem respondentów dalszy rozwój technologiczny powinien służyć przede wszystkim ochronie środowiska (59%), bezpieczeństwu i porządkowi (52%) oraz ochronie zdrowia (49%). Podczas gdy kwestie ekologiczne były najważniejsze dla najmłodszych badanych, te związane z ochroną zdrowia podnosili znacząco częściej badani z najstarszej grupy wiekowej – 65 lat i więcej.

przyszłość technologii

„W wyniku pandemii Polacy niezależnie od wieku zaczęli korzystać z wielu usług online lub znacząco zwiększyli swoją internetową aktywność. Choć skala korzystania z tych usług napawa optymizmem, podobnie jak deklarowane kompetencje cyfrowe, przekonanie się do niektórych możliwości technologicznych wymaga czasu” – komentuje wyniki badania Tomasz Kąkol ze Spicy Mobile. – „Personalizacja czy też wspomniana automatyzacja to te obszary, w których możemy spodziewać się największych zmian i inwestycji”. 

Raport „MarTech” można pobrać ze strony:

MarTech | VI Edycja Raportu Mobile Is Spicy | SpicyMobile